بانک های منطقه 19

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!دفتر خدمات الکترونیک منطقه 19

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!رستوران های منطقه 19

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!سازمان های منطقه 19

بهشت زهرا

بهشت زهرا

نمایش روی نقشه
شهرداری منطقه 19

خانی اباد بلوار میلاد

نمایش روی نقشه


سرای محله منطقه 19

سرای محله شریعتی شمال

خانی اباد نو شهرک شریعتی خیابان ماهان داخل بوستان شریعتی

نمایش روی نقشه
سرای محله بهمن یار

یاخچی اباد میدان وصال خیابان دانش 19

نمایش روی نقشه


سینماهای منطقه 19

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!فرهنگ سراهای منطقه 19

فرهنگسرای مهر

میدان بهمن بزرگراه تند گویان بعد از پل شهید لطیفی

نمایش روی نقشه


پایانه مسافربری های منطقه 19

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!کتابخانه های منطقه 19

کتابخانه مهر

میدان بهمن بزرگراه تند گویان بعد از پل شهید لطیفی

نمایش روی نقشه
کتابخانه تلاش

خانی اباد نو بلوار میلادجنب پارک 22 بهمنخیابان شرداری خانه فرهنگ تلاش

نمایش روی نقشه
کتابخانه تخصصی ولایت(کتابخانه امینی)

اتوبان ازادگان خیابان لطیفی

نمایش روی نقشه