بانک های منطقه 13

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!دفتر خدمات الکترونیک منطقه 13

دفتر خدمات الکترونیک شهرداری کد 1301

م امام حسین،خیابان صفای غربی نبش تقاطع صفا وایرانمهر،ساختمان مهراندیش،پ114،ط 1

نمایش روی نقشه


رستوران های منطقه 13

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!سازمان های منطقه 13

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!سرای محله منطقه 13

سرای محله نیروی هوایی

پیروزی خیابان 5 نیروی هوایی انتهای خیابان

نمایش روی نقشه
سرای محله شورا
خیابان دماوند خیابان مسیل جاجرودخیابان شورا تقاطع شواخ
نمایش روی نقشه
سرای محله سرخه حصار

سه راه تهران پارس ابتدای خیابان دماوند به سمت ابعلی نبش کوچه رضا ثمنی

نمایش روی نقشه
سرای محله امامت
خیابان 30 متری نیروی هوایی خیابان مسیل منوچهری نبش خیابان شورا
نمایش روی نقشه
سرای محله اسدی

خیابان دماوند خیابان منتظری نبش بلوار اسدی

نمایش روی نقشه


سینماهای منطقه 13

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!فرهنگ سراهای منطقه 13

فرهنگسرای امید

میدان امام حسین خیابان 17 شهریور خیابان خشکبارچی بوستان خیام مجتمع امام خمینی

نمایش روی نقشه


پایانه مسافربری های منطقه 13

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!کتابخانه های منطقه 13

کتابخانه و قرایت خانه ایرانمهر (شهید منتظری)
میدان امام حسین خیابان تهران نو خیابان ایرانمهر جنب ناحیه 1 شهرداری
نمایش روی نقشه
کتابخانه وحدت

خیابان پیروزی خیابان پنجم نیروی هواییانتهای خیابان جنب ساختمان شهرداری ناحیه 2

نمایش روی نقشه
کتابخانه روح الله (دیجیتالی)
خابان پیروزی خیابان کوکاکلاانتهای 21 متری دهقان مجتمع فرهنگی روح لله
نمایش روی نقشه
کتابخانه امام خمینی

میدان امام حسین خیابان 17 شهریور خیابان خشکبارچی بوستان خیام

نمایش روی نقشه