بانک های منطقه 12

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!دفتر خدمات الکترونیک منطقه 12

دفتر خدمات الکترونیک شهرداری کد 1205

خیابان فردوسی، بالاتر از منوچهری، روبروی خیابان نوفل لوشاتو، پلاک 345

نمایش روی نقشه
دفتر خدمات الکترونیک شهرداری کد 1204

میدان قیام بلوار قیام رو به روی شیرینی سرای زیبا پلاک 12طبقه همکف

نمایش روی نقشه
دفتر خدمات الکترونیک شهرداری کد 1203

بالاتر از میدان شهدا رو به روی اداره برقخیابان شهید کفایی امانی پلاک 30

نمایش روی نقشه
دفتر خدمات الکترونیک شهرداری کد 1201

دروازه شمیران خیابان ابن سینا خیابان احمد بیانی

نمایش روی نقشه


رستوران های منطقه 12

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!سازمان های منطقه 12

شهرداری منطقه 12

میدان شهدا ابتدای خیابان مجاهدین اسلام

نمایش روی نقشه


سرای محله منطقه 12

سرای محله هرندی

خیابان هرندی ساختمان سابق ناحیه 4

نمایش روی نقشه
سرای محله قیام

خیابان ری زیر پل ری خیابان ادیب نبش کوچه النگ

نمایش روی نقشه
سرای محله فردوسی

میدان امام خمینی خیابان فردوسی کوچه بانک ملی

نمایش روی نقشه
سرای محله سنگلج

خیابان وحدت اسلامی بازارچه ترخانی کوچه مغفوری

نمایش روی نقشه
سرای محله دروازه شمیران

خیابان کفایی امانیکوچه شاهرودی نرسیده به دانشگاه کوچه شیر علی بن بست حاج محبوب

نمایش روی نقشه
سرای محله پامنار

خیابان مصطفی خمینی خیابان یرهمهمیدان حکیم

نمایش روی نقشه
سرای محله بهارستان

خیابان بهارستان خیابان ظهیر الاسلامکوچه جوادی

نمایش روی نقشه
سرای محله بازار

خیابان وحدت اسلامی بازارچه طرخانی کوچه مغفوری

نمایش روی نقشه
سرای محله امام زاده یحیی

خیابان ری نرسیده به امین حضور کوچه ابشار غربی

نمایش روی نقشه


سینماهای منطقه 12

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!فرهنگ سراهای منطقه 12

فرهنگسرای شهر

خیابان فیاض بخش پارک شهر جنب میدان صلح

نمایش روی نقشه


پایانه مسافربری های منطقه 12

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!کتابخانه های منطقه 12

کتابخانه فردوسی

میدان شوش خیابان ری خیابان انبر گندم

نمایش روی نقشه
کتابخانه دردار

خیابان ری خیابان دردار شرقی کوچه اعتماد

نمایش روی نقشه
کتابخانه خواجوی کرمانی
خیابان شوش میدان شهید هرندی خیابان هرندی بوستان خواجوی کرمانی
نمایش روی نقشه
کتابخانه امام زاده یحیی
خیابان ری خیابان ابشار غربیکوچه هداوند پلاک 7
نمایش روی نقشه
کتابخانه مشارکتی هدایت
بالاتر از میان قیام کوچه رقیب دوست کوی باغ حسینیه هدایت
نمایش روی نقشه
کتابخانه ایت الله کاشانی (عود لاجان)

خیابان مصطفی خمینی بعد از سر چشمه کوچه شهید سجادی

نمایش روی نقشه