بانک های منطقه 10

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!دفتر خدمات الکترونیک منطقه 10

دفتر خدمات الکترونیک شهرداری کد 1003

خیابان اذربایجان رو به روی قصر الدشت نبش کوچه مسعود پلاک 1

نمایش روی نقشه


رستوران های منطقه 10

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!سازمان های منطقه 10

شهرداری منطقه ده

خیابان ازادی نبش کارخانه زمزم

نمایش روی نقشه


سرای محله منطقه 10

سرای محله کارون شمالی

خیابان دامپزشکی بین جیحون و کارون

نمایش روی نقشه
سرای محله کارون جنوبی

خیابان مرتضوی بعد از کارون

نمایش روی نقشه
سرای محله شبیری جی

خیابان قزوین خیابان سبحانی نبش کوچه اقولی خانی پلاک 19

نمایش روی نقشه
سرای محله سلسبیل جنوبی

خیابان کمیل بعد از رودکی رو به روی پمپ بنزین کوچه قولادی پلاک 7

نمایش روی نقشه


سینماهای منطقه 10

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!فرهنگ سراهای منطقه 10

فرهنگسرای عطار

میدان بریانك، خیابان شهید دعوتی،‌ خیابان شهید امیرقلی

نمایش روی نقشه


پایانه مسافربری های منطقه 10

متاسفانه تاکنون پوششی تعیین نشده است. صبور باشید!کتابخانه های منطقه 10

کتابخانه مرکز تشکل های مردمی (شییری جی)

خیابان قزوین خیابان سبحانی(16 متری امیری) ساختمان شماره 2 شهرداریمرکز تشکل های مردمی

نمایش روی نقشه