سرای محله منطقه 20

سرای محله ولی آباد

شهر ری میدان ساعی ابتدای اتوبان شهید آوینی روبروی بوستان تدین

نمایش روی نقشه
سرای محله نفر آباد

شهر ری میدان بشارت بلوار ایرانیت سرای محله نفر آباد – هاشم آباد

نمایش روی نقشه
سرای محله منصوریه و منگل

شهر ری- خیابان  فداییان اسلام- بعد از پل سیمان- خ وطن پرست

نمایش روی نقشه
سرای محله فیروزآبادی

شهر ری-خیابان شهید کلهر کتابخانه محله فیروز آبادی سرای محله فیروز آبادی

نمایش روی نقشه
سرای محله علایین

شهر ری- 3 راه تقی آباد- خ میثم شمالی- پارک کلانتری

نمایش روی نقشه
سرای محله شهید غیوری

شهر ری سه راه ورامین ابتدای خ ابن بابویه گلستان 4 سرای محله شهید غیوری

نمایش روی نقشه
سرای محله سرتخت

شهر ری میدان شهر ری جاده قم شهید بغدادی

نمایش روی نقشه
سرای محله چشمه علی – صفائیه

شهر ری بلوار ابن بابویه کوچه رضا قلی

نمایش روی نقشه
سرای محله جوانمرد قصاب

جوانمرد قصاب- خ کمیل- نرسیده به شهرداری ناحیه 2

نمایش روی نقشه
سرای محله تقی آباد

شهر ری سه راه تقی آباد ابتدای خیابان امین آباد جنب ضلع شمالی کارخانه مارگارین سرای محله تقی آباد

نمایش روی نقشه