کتابخانه های منطقه 9

کتابخانه علامه طباطبایی

خیابان آزادی، خیابان استاد معین، خیابان هاشمی، میدان هاشمی، فرهنگسرای کار

نمایش روی نقشه
کتابخانه شهید امیر کاشانی

میدان ازادی خیابان ایت الله سعیدی خیابان هاشمی نرسیده به میدان هاشمی خیابان شهید امیر کاشانی

نمایش روی نقشه
کتابخانه استاد معین

انتهای استاد معین نبش خیابان دستغیب مرکز اموزشهای اجتماعی

نمایش روی نقشه