کتابخانه های منطقه 5

کتابخانه میثاق

فلکه دوم صادقیه بلوار ات الله کاشانی خیابان مهران

نمایش روی نقشه
کتابخانه کوثر

اکباتان فاز 1 رو به روی باشگاه راه اهن

نمایش روی نقشه
کتابخانه فردوس

فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس بعد از چهارراه مخابرات

نمایش روی نقشه
کتابخانه علامه جعفری
فلکه دوم صادقیه بلوار یت الله کاشانی رو به روی شهرداری منطقه 5 خیابان حسن اباد انتهای کوچه چهارم
نمایش روی نقشه
کتابخانه شیخ هادی نجم ابادی

بلوار ایت الله کاشانی میدان شهر زیبا میدان شهران بعد از زیر کذر همتفرهنگسرای معرفت

نمایش روی نقشه
کتابخانه شیخ فضل الله نوری
بلوار ایت الله کاشانی بعد از تقاطع ستاری رو به روی بانک مسکن مجتمع فرهنگی هنری نور
نمایش روی نقشه
کتابخانه حصارک

انتهای اشرفی اصفهانی بلوار سیمون

نمایش روی نقشه