کتابخانه های منطقه 20

کتابخانه شیخ کلینی

شهرری، چهار راه فدائیان اسلام، خ45 متری شهرری( بلوار شهید کریمی) ، بعد از اداره گذرنامه

نمایش روی نقشه
کتابخانه 13 آبان

  شهرری- شهرك 13 آبان- خیابان مولای جنوبی- كوچه عطری- پلاك 4

نمایش روی نقشه
کتابخانه شخ کلینی سالن مطالعه بانوان

شهر ری چهارراه فداییان اسلام خیابان 45 متری شهر ری (بلوار شهید کریمی)نرسیده به اداره گذر نامه

نمایش روی نقشه
کتابخانه شیخ کلینی سالن مطالعه اقایان
شهر ری چهارراه فداییان اسلام خیابان 45 متری شهر ری(بلوار شهید کریمی)نرسیده به اداره گذر نامه
نمایش روی نقشه
کتابخانه 13 ابان سالن مطالعه بانوان (طبقه دوم)
شهر ری شهرک 13 ابان خیابان مولای جنوبی کوچه عطری پلاک 4
نمایش روی نقشه
کتابخانه 13 ابان سالن مطالعه اقایان (طبقه 2 )
شهر ری شهرک 13 ابان خیابان مولای جنوبی کوچه عطری پلاک 4
نمایش روی نقشه