کتابخانه های منطقه 2

کتابخانه طرشتی

خیابان ازادی خیابان اکبری بوستان طرشتی

نمایش روی نقشه
کتابخانه رعد
شهرک قدس فاز دو خیابان هرمزان پیروزان جنوبی پلاک 74مجتمع اموزشی و نیکوکاری رعد
نمایش روی نقشه
کتابخانه پرواز

میدان سرو میدان یهرود بلوار پیام ضلع شمال غربی پارک پرواز

نمایش روی نقشه
کتابخانه تخصصی کانون اجتماعی جوانان (مرزداران)

فلکه دوم صادقیه-بلواراشرفی اصفهانی-بعدازتقاطع مرزداران-کوی سادات

نمایش روی نقشه