راهنمای پیامک

 
تغییر کلمه عبور:#کلمه عبور جدید شما*200*
وضعیت حساب: #300*
تغییر طرح زمانی به حجمی:*400*mb#
تغیییر طرح حجمی به زمانی: *400*time#
افزایش اعتبار با شارژ کارت: *500*pin number#

 

Print Friendly

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.